O firmie
Baterie
Eksploatacja
Recykling
Kontakt
Dojazd


Recyklingiem i odzyskiem baterii w naszym imieniu zajmuje sie firma
ECO-cars Sp. z o.o.

ul. Forteczna 14A, 61-362 Poznan
tel/fax + 48 61 887 00 24, 887 01 39, 887 01 40
gsm +48 503 012 176
www.eco-cars.pl
biuro@eco-cars.plWyswietl wieksza mape

Zbiórka zuzytych baterii sprawia, iz nie trafia one na wysypisko smieci, a zostana poddane procesowi odzysku i recyklingu.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz 639) okresla obowiazki przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, tj., iz wszyscy przedsiebiorcy (importerzy oraz producenci) wprowadzajacy na rynek baterie i akumulatory sa zobligowani do zebrania i poddania odzyskowi lub recyklingowi pewnej czesci wprowadzonego na rynek towaru. W przypadku nie dokonania tego obowiazku przedsiebiorcy uiszczaja wysoka oplate produktowa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

projekt i wykonanie: Studio Reklamy