O firmie
Baterie
Eksploatacja
Recykling
Kontakt
Dojazd

LUBACELL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
64-720 Lubasz

S±d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydzia³ Gospodarczy
KRS 0000236530
REGON 300066432
NIP 763-19-99-910
Kapita³ zak³adowy: 600.000,00 PLN

tel. (+48 67) 255 60 15 - centrala
fax (+48 67) 255 60 45
info@lubacell.com

Biuro czynne: poniedzia³ek-pi±tek 8.00-16.00

Nasze e-maile:

Biuro Zarz±du
Administracja
Sprzeda¿
Zakupy
Produkcja
Technolog/Kontrola Jako¶ci

projekt i wykonanie: Studio Reklamy