O firmie
Baterie
Eksploatacja
Recykling
Kontakt
Dojazd


Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji baterii

Baterie LUBACELL Sp. z o.o. są produktami bezpiecznymi dla użytkowników oraz środowiska naturalnego.

Maksymalne wykorzystanie ich potencjału wymaga zastosowania kliku prostych zasad gwarantujących bezproblemowe działanie zgodne z przeznaczeniem:
- baterii nie należy poddawać wstrząsom, ładować, zwierać, zalewać żadnymi płynami lub poddawać regeneracji,
- przed podłączeniem należy usunąć etykietę z wieczka baterii, aby umożliwić dopływ powietrza do wewnątrz ogniw lub zdjąć nakładki uszczelniające z rurek wentylacyjnych (nakładki te służą do zamykania rurek w przypadku dłuższych przerw w eksploatacji baterii,
- przewody łączymy zgodnie z oznaczeniem biegunów,
- przy wymianie zużytych baterii na nowe należy wymienić wszystkie baterie / ogniwa
- zużyte baterie poddajemy recyklingowi (utylizacji)*

Stosując baterie jako zasilanie ogrodzenia należy zwrócić uwagę aby:
- roślinność sąsiadująca z ogrodzeniem nie dotykała go, powodując niekontrolowany upływ energii,
-ogrodzenie było dobrze uziemione, a przewód izolowany od słupów nośnych,
- odpowiednio dobrać przewód ogrodzenia (wpływ grubości na opór), oraz zadbać by nie dotykał ziemi,
- ściśle przestrzegać zaleceń producentów elektryzatora


Bateria - jak to działa ...

Istota działania baterii cynkowo - powietrznych oparta jest na niezawodnej i wysoce stabilnej technologii, polegającej na wywoływaniu w ogniwie reakcji elektrochemicznej zachodzącej pomiędzy elektrodą cynkową i tlenem absorbującym przez elektrodę węglową. Ogniwa zanurzone są w roztworze solnym chlorków amonu i cynku - w reakcji wykorzystuje się jako katalizator tlen pobierany z powietrza atmosferycznego.

W zależności od typu i przeznaczenia - baterie składają się z kilku ogniw galwanicznych połączonych szeregowo.

Doskonałe parametry użytkowe naszych baterii, w tym możliwość pracy zarówno w trybie ciągłym jaki i impulsowym (cyklicznym), w szerokim przedziale temperatur (od -5°C do 45°C) i wilgotności powietrza oraz konstrukcja bezpieczna dla środowiska naturalnego - sprawiają, że nasze baterie stosuje się z powodzeniem jako źródło zasilania w:
- rolnictwie i hodowli: elektryczne ogrodzenia pastwisk lub upraw
- leśnictwie: elektryczne ogrodzenia chronionych zasobów leśnych
- meteorologii: zewnętrzne urządzenia badawczo - pomiarowe
- komunikacji i transporcie: sygnalizacja drogowa i kolejowa oraz parkometry
- telekomunikacji: urządzenia diagnostyczne i przekaźnikowe


* informacji dotyczących możliwości recyklingu w Polsce szukaj w dziale RECYKLING

projekt i wykonanie: Studio Reklamy