EKSPLOATACJA

Zalecenia eksploatacyjne:

  • przed podłączeniem baterii do urządzenia usunąć etykietę instrukcyjną z wieczka, umożliwiając swobodny dostęp powietrza do ogniw. Jeśli baterie wyposażone są w specjalne rurki wentylacyjne należy zdjąć z nich zatyczki. Mogą one być ponownie użyte do zablokowania dostępu powietrza gdy bateria nie będzie używana przez dłuższy okres czasu.
  • podłączyć baterię do urządzenia zgodnie z polaryzacją oznaczoną przez producenta
  • nie wstrząsać baterią, nie ładować, zwierać, dodawać żadnych płynów, ani nie regenerować
  • jeśli stosowany jest zestaw baterii należy wymienić wszystkie baterie
  • stare i zużyte baterie poddać recyklingowi przez wyspecjalizowaną firmę

Dodatkowe wskazówki:

  • regularnie usuwać roślinność otaczającą ogrodzenie, w przeciwnym razie może wystąpić niekontrolowana utrata mocy
  • ogrodzenie musi być dobrze uziemione, a główny przewód zasilający odizolowany od słupów budowlanych
  • przewód zasilający powinien mieć odpowiednią długość i nie dotykać gleby
  • ściśle przestrzegać zasad zalecanych przez producenta elektryzatora

Baterie produkowane przez LubaCell Sp. z o.o. wyprodukowane są w technologii przyjaznej środowisku i łatwe w obsłudze.