5AR40

Bateria: cynkowo – powietrzne 0% Hg, 0% Cd

Napięcie nominalne: 7,5 V*

Napięcie końcowe: 4,5 V*

Temperaturowy zakres pracy: -5 ºC ÷ 45 ºC*

Średni minimalny czas pracy: 80 dni*

Średnia minimalna pojemność: Po roku prawidłowego przechowywania 80% początkowej wartości*

Szer./ Dł. / Wys. Ø184/185 mm  ±1 mm*

Wyprowadzeń: ulokowane na powierzchni

Gwarantowany okres przechowywania: 24 miesiące

Waga: 2,7  ± 0.1 kg

Pakowanie: 4szt./karton, paleta: 120/168 szt.

Warunki przechowywania i użytkowania baterii:

Temperatura: 10-25 ° C*

Wilgotność: 40-95%*

Baterie nie powinny być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła, ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Przed podłączeniem baterii – zdjąć zatyczki z rurek wentylacyjnych w celu zapewnienia dostępu tlenu.

Aby efektywnie wykorzystać baterie, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzeń elektrycznych (odpowiednia konstrukcja i długość ogrodzenia, odpowiednie druty ogrodzeniowe, prawidłowe uziemienie).*